VEDTEKTER 

Vedtekter for Sparebankstiftelsen Bien finner du her.


Personvernerklæring

En personvernerklæring forteller om hvordan og hvorfor Sparebankstiftelsen
Bien samler inn og behandler personopplysninger.

For å lese hele personvernerklæringen:


E-post sendes til felles adresse: post@sparebankstiftelsenbien.no