I første runde av tildelinger i 2019 med søknadsfristen 1. mars mottok stiftelsen 25 søknader hvorav 10 søknader helt eller delvis ble imøtekommet.
I alt ble det tildelt gaver for kr 535 000.

Gavemottakerne, formål og beløp kan du se i oversikten under fordelt på de ulike tildelingstidspunktene

Her finner du våre tidligere tildelinger

Mottagere våren 2019

Prosjekt ung Oslo - Bjøråsen skole
- Til akyiviteter på camper våren og høsten 2019

Stovner Frisbeeklubb
-Innkjøp av lastesykkel

Sjøkorpset Oslo, innkjøp av navigasjonspakke

Lakkegata Skoles Musikkorps- Opplæringsseminar

Østensjø skole musikkorps
-Innkjøp av store instrumenter

Asker seilforening
- Resaurering av Gamlestua og innkjøp av utstyr

Romsås Frivillighetssentral - Arrangere friluftslivets dag

Njård Håndball - Innkjøp av musikkanlegg og anlegge lager

Funkisstiftelsen - Tilbud til funksjonshemmede for mestring på snø

Huk FK -Etablering av to ballbinger

Tildeling

75.000 kr

30.000 kr

60.000 kr


32.000 kr

35.000 kr


65.000 kr


35.000 kr


50.000 kr


50.000 kr

100.000 kr

Mottagere høsten 2018

Norges Musikkorps Forbund Øst
- innkjøp av slagverksrigg

Alternativ jul, gave til gjennomføring av det årlige arrangementet

Oppsal Basket, innkjøp av utstyr

Bjøråsen Skole, guttegruppe.
- innkjøp av utstyr

Bærum Sportsklubb, innkjøp av utstyr

Koll IL, innkjøp av utstyr

Røa Allianseidrettslag, arrangering av SKILEIK

Ups & Downs Oslo, samling for fellesskap og integrering

Tildeling

450.000 kr

50.000 kr

50.000 kr

45.000 kr

25.000 kr

50.000 kr

75.000 kr

40.000 kr

Mottagere Våren 2018

Grindbakken Skole Musikkkorps
- innkjøp av instrumenter

Sæteren Gård DNT Oslo og omeng
- klatreutstyr til nytt utsiktstårn

Bunnefjorden Seilforening
-aktivitetsuke mer redusert deltageravgift til vanskeligstilte barn.

Tildeling

100.000 kr

100.000 kr


10.000 kr

Mottagere 2016-2017

KFUM Sjøkorpset: Nye redningsvester

Opsal Fotball

Give a job, jobbsøkingsopplegg

Oslo Skifestival, rennskole

Klassesett "Pengene eller livet"

Bravo-leken (over 3 år)

Mottagere 2015

Pøbelprosjektet

Tildeling

100.000 kr

30.000 kr

60.000 kr

60.000 kr

97.000 kr

322.000 kr


100.000 kr