I andre runde av tildeling med søknadsfrist 1. september mottok stiftelsen 24 gavesøknader hvorav 12 vurderes å falle utenfor styrets vedtatte kriterier. Enkelte søknader faller delvis utenfor kriteriene, men kan etter en helhetsvurdering likevel fylle hovedformålet i stiftelsens gavepolitikk.

Sparebankstiftelsen har i 2018 satt av kr 1 mill til gaver til allmennyttige formål. I første søknadsrunde ble det bevilget kr 210 000, mens gjenstående midler kr 790 000 ble utdelt i denne søknadsomgangen. De enkelte tildelinger kan du se i vår oversikt over tidligere tildelinger.

Her finner du våre tidligere tildelinger

Mottagere høsten 2018

Norges Musikkorps Forbund Øst
- innkjøp av slagverksrigg

Alternativ jul, gave til gjennomføring av det årlige arrangementet

Oppsal Basket, innkjøp av utstyr

Bjøråsen Skole, guttegruppe.
- innkjøp av utstyr

Bærum Sportsklubb, innkjøp av utstyr

Koll IL, innkjøp av utstyr

Røa Allianseidrettslag, arrangering av SKILEIK

Ups & Downs Oslo, samling for fellesskap og integrering

Tildeling

450.000 kr

50.000 kr

50.000 kr

45.000 kr

25.000 kr

50.000 kr

75.000 kr

40.000 kr

Mottagere Våren 2018

Grindbakken Skole Musikkkorps
- innkjøp av instrumenter

Sæteren Gård DNT Oslo og omeng
- klatreutstyr til nytt utsiktstårn

Bunnefjorden Seilforening
-aktivitetsuke mer redusert deltageravgift til vanskeligstilte barn.

Tildeling

100.000 kr

100.000 kr


10.000 kr

Mottagere 2016-2017

KFUM Sjøkorpset: Nye redningsvester

Opsal Fotball

Give a job, jobbsøkingsopplegg

Oslo Skifestival, rennskole

Klassesett "Pengene eller livet"

Bravo-leken (over 3 år)

Mottagere 2015

Pøbelprosjektet

Tildeling

100.000 kr

30.000 kr

60.000 kr

60.000 kr

97.000 kr

322.000 kr


100.000 kr