Send inn din søknad

Frist 1 oktober

Søknadsprosessen er heldigitalisert, men om du trenger hjelp kan du kontakte support hos: 


Bien Sparebank - tlf 02436 

E-post:  post@sparebankstiftelsenbien.no
Adresse: Sparebankstiftelsen Bien, Akersgata 45, 0158 Oslo 

Styret behandler søknader løpende gjennom hele året, men tildeler normalt gaver to ganger i året.


SØKNAD OM STØTTE

Fyll ut digitalt søknadsskjema her: 

Søkerens navn:

Signer / underskrift

NB! Søknaden må inneholde budsjett/kostnadsoverslag og fremdriftsplan.