Send inn din søknad

Frist 1 oktober

Søknadsprosessen er heldigitalisert, men om du trenger hjelp kan du kontakte support hos: 


Sparebankstiftelsen Bien - tlf: 911 58 955

E-post:  post@sparebankstiftelsenbien.no

Styret har, etter et ekstraordinært år under koronapandemien, vedtatt å normalisere driften med et gavebudsjett på kr 1.250.000.


SØKNAD OM STØTTE

Fyll ut digitalt søknadsskjema her: 

Søkerens navn:

Signer / underskrift

NB! Søknaden må inneholde budsjett/kostnadsoverslag og fremdriftsplan.