ORGANISASJON

Valgkomiteens innstilling fikk 95 % av avgitte stemmer. Følgende personer ble således valgt som medlemmer og varamedlem av generalforsamlingen for perioden 2018 – 2022: Jostein Grosås, gjenvalg, Sten Falkum, ny som medlemmer og Kristine Dalen, gjenvalg som varamedlem.»

Styrende organer: 

Styret velges av generalforsamlingen,
og består nå av:

Andreas Thorsnes, leder

Tone Bjørnov

Christian Von Trepka

Generalforsamlingen består av åtte medlemmer med to varamedlemmer som alle velges av innskyterne i Bien Sparebank ASA. Generalforsamlingen har nå følgende sammensetning:

Medlemmer:

Jostein Grosås, Sten Falkum, John Tore Norenberg, Gudbrand Guthus, Liv Opsahl, Elisabeth Ulleberg, Bente Marie Nørgaard,
Siv Berg-Larsen

Varamedlemmer:

Kristine Dalen
Bjarne Wilhelmsen

Daglig ledelse

Hans Eid Grøholt

Tlf: 911 58 955E-post sendes til felles adresse: post@sparebankstiftelsenbien.no