Gavepolitikk Sparebankstiftelsen Bien

Stiftelsen skal støtte varige prosjekter som bidrar til gode og bærekraftige samfunn i Oslo-området.. 
Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og stimulere til egeninnsats i prosjektene. 
Vi skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. 

PRIORITERTE GAVEFORMÅL


 • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten
 • Friluftsliv
 • Idrett
 • Kultur
 • Oppvekstmiljø

OVERORDNET MÅLSETNING


 • Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst
 • Videreføre og videreutvikle bankens gavetradisjoner
  i Oslo-området
 • Profilere banken og stiftelsen ved gaveutdelinger
 • Prioritere barn og ungdom
 • Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres
 • Fremså som proaktiv og kreativ i gavetildelinger

Det gis ikke gaver til enkeltpersoner. Ved hver utlysing kan noen av gaveformålene bli prioritert.

Søknadskriterier:

 • Søknader sendes stiftelsen per E-post på eget skjema innen 1. september

 • Stiftelsen kan også selv uavhengig vurdere aktuelle prosjekt.

 • Gaver kan gis til definerte prosjekter, men ikke til drift.

 • Det kreves en velbegrunnet søknad med budsjett/kostnadsoverslag og fremdriftsplan.

 • Ved alle gaver over kr. 50.000,- kreves normalt revidert og godkjent regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt.

 • Søknad og behandling: Løpende gjennom året, men styret tildeler normalt etter søknadsfristen 1. september.

 • Det er ønskelig at søknader sendes inn elektronisk på egne skjema som ligger på stiftelsens hjemmesider.

 • Ved behov tar stiftelsen selv kontakt med gavesøker.

 • Stiftelsens virkeområder er begrenset til Oslo kommune og tilgrensende kommuner.

Det gis ikke gaver til:

 • Ordinær drift herunder husleie og lønn eller naturlige sponsorobjekter.

 • Kommersiell virksomhet

 • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer.

 • Jubileer og jubileumsbøker

 • Prosjekter som normalt går inn under det offentliges ansvar

 • Øvrige område som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak.

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.