Bien støtter Redd Barna sitt nødhjelpsarbeid i Ukraina

Ukraina

Bien Sparebank og Sparebankstiftelsen Bien ønsker sammen å bidra til Redd Barnas humanitære arbeid i Ukraina med 1000 kroner for hvert år som har gått siden banken ble etablert i 1885, til sammen 137.000 kroner.

Redd Barna har gjennom sitt arbeid i Ukraina de siste 8 årene bidratt med mat, medisiner, klær, et sted å bo, brensel og kontantstøtte til barnefamilier i Ukraina. Nå står Redd Barnas landkontor og ansatte klare til å øke innsatsen med det som er nødvendig for å sikre at barna i Ukraina overlever, lærer og er trygge.

Dette er et arbeid vi ønsker å støtte.
Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme.
Våre tanker går til det ukrainske folk!


Neste søknadsfrist

Frist 1 oktober

Neste søknadsfrist:
1. September

Hvem kan søke?

Se her om ditt prosjekt faller innenfor stiftelsens gavepolitikk.

Organisasjon

Forslag til kandidater til generalforsamlingen: