Neste søknadsfrist

Frist 1 oktober

Fyll ut søknadsskjema og returner det til oss innen søknadsfristen.

Hvem kan søke?

Se her om ditt prosjekt faller innenfor stiftelsens gavepolitikk.

Gaveutdeling høsten 2018

Sparebankstiftelsen har i 2018 satt av kr 1 mill til gaver til allmennyttige formål Se tildelingene her