Neste søknadsfrist

Frist 1 oktober

Fyll ut søknadsskjema og returner det til oss innen søknadsfristen.

Hvem kan søke?

Se her om ditt prosjekt faller innenfor stiftelsens gavepolitikk.

Gaveutdeling våren 2018

Det var innkommet totalt 12 søknader hvorav ni faller helt eller delvis utenfor styrets vedtatte kriterier for tildeling. Tre av søknadene fylte kriteriene og det ble tildelt gaver på totalt 210.000 kr. Se tildelingene her